FANDOM


A melee weapon specific to Sayuri.

1-Star Edit

Name Cost Critical Rate Minimum Damage Maximum Damage Procurement
Tantou 0 0 64 112 Default Weapon
ATSUSHITOUSHIROU 15 0.260 72 126
KENSHINKAGEMITSU 25
NIKKOUSUKEZANE 20 0.160 67
Wakizashi 20 0.150 60 135

2-Star Edit

Name Cost Critical Rate Minimum Damage Maximum Damage Procurement
ASAARASHI 30 0.300 93 223 Laboratory
AZAMARU
Executioner 40 0.450 74 233 Laboratory
HAKATATOUSIROU 40 0.420 82 258 Laboratory
INOSHISHIGIRI 30 0.330 93 224
Kodachi 30 0.350 91 218 Collectables
NAMAZUOTOUSHIROU 35 0.375 82 225 Laboratory
OHNATA 30 0.420 89 213 Depot
SHINTOUGOKUNIMITSU 30 0.325 92 222 Laboratory
TORAGOZEN
TSURANUKIMARU 35 0.460 84 Laboratory
USUMIDORI 40 0.355 75 237
YAMATORIGE 30 0.400 92 220
Yoroidoshi 30 0.400

3-Star Edit

Name Cost Critical Rate Minimum Damage Maximum Damage Procurement
Bizen-osafune
Broadsaber 55 0.400 109
BUZENGOU 50 0.460 123 Laboratory
DOUDANUKI 50 0.400 122 402 Laboratory
ICHIGOHITOFURI 60 0.460 106 443
IWAKIRIKAIFU 50
JIROUTACHI 55 0.525 113 423
KUJIKANESADA 60 0.425 106 443
KUMOKIRI 55 0.455 112 422 Laboratory
MATSUIGOU 60 0.540 107 Laboratory
MONOYOSHISADAMUNE 50 0.490 124 Laboratory
NAGAMITSU 50 0.625 117 389 Laboratory
NAKIGITSUNE 50 0.345 121 399
Officer's Blade
Rikuguntou
SAKAMINETOU 55 0.200 115 Laboratory
Sakura-Ichimonji 50 0.400 116 386 Collectables
SAYOSAMOJI 50 0.375 120 398
TSUGIKOSODE 60 0.375 107 444
YAMANBAGIRI 55 0.480 113 424

4-Star Edit

Name Cost Critical Rate Minimum Damage Maximum Damage Procurement
CHATANNAKIRI 65 0.650 147 824 Laboratory
Cutlass 65 0.500 146 822
HESHIKIRIHASEBE 70 0.790 142 Laboratory
HIGEKIRI 75 0.620 856
HIMETSURUICHIMONJI 75 0.700 135 878 Laboratory
KAGEMITSU 70 0.605 139 838 Laboratory
Katayama-ichimonji 70 0.725 135 810
KOTEGIRIGOU 70 0.760 135 813
Muramasa 75 0.650 131 851 Laboratory
NANZAN 75 0.650 133
SHISHIOU 65 0.625 146 822 Laboratory
SYUHANSADAMUNE 65 0.610 147 825 Laboratory
TAROUTACHI 75 0.630 132 859 Laboratory

5-Star Edit

Name Cost Critical Rate Minimum Damage Maximum Damage Procurement
CHIYOGANEMARU 90 0.880 194
FUCHINGIRIMITSUYO 85 0.840 205 1440 Laboratory
FUSENAIKYOUSANENAGA 90 0.630 192 1446
GINDARE 90 0.640 189
GOKOTAI 85 0.800 201 1411
HACHISUKAKOTETSU 90 0.825 194 1461 Laboratory
HATEKI 110 1.000 176 1408 Laboratory
KAMIWATASHI 110 0.850 186 1489
KASENKANESADA 90 0.650 192 1440
Kashi-houtou 85 0.800 203 1421
MASUIEN 85 0.760 204 1432
Mikazuki-Munechika 90 0.815 193 1450
Muhyou 85
MURAKUMOGOU 110 0.650 181 1450 Laboratory
RAINOBORITACHI 110 0.800 186 1491

6-Star Edit

Name Cost Critical Rate Minimum Damage Maximum Damage Procurement
FUSATSUTOU 130 0.450 254 2349
Futsu-no-mitama 140 1.000 233 2457
LOST REAVERS 110 0.800 1742 Anniversary Gift
NURETSUBAME 120 1.050 261 2218
Shimakaze 120 0.900 260 2209
SHISHIOU_SHINUCHI 120 0.950 262 2230
SUIJINGIRIKANEMITSU 130 0.930 252 2334
SUIRYUKEN 130 0.940 2303